CCPM? Co to takiego?

Łańcuch krytyczny to metodyka zarządzania projektami (CCPM).

W odróżnieniu od tradycyjnych narzędzi deterministycznych, za naturę projektu przyjmuje istnienie odchyleń. Wymusza zbudowanie poprawnej, zorientowanej na cel sieci działań zarządczych, z zamieszczeniem drobnych czynności w listach kontrolnych.

Wprowadza bufory czasowe, stanowiące „grupowe” ubezpieczenie, wspólne dla siecie działań projektowych, skupiając uwagę na osiągnięciu celu. Zapobiega otwieraniu niezbilansowanych i przedwczesnych zadań i projektów, promując kończenie tego, co rozgrzebane. Usuwa szkodliwy wpływ złej wielozadaniowości.

Może zwiększyć srtumień wartości pracy projektowej tego samego zespołu od 20 procent (gdy już stosowano np. Agile) do 50 procent, zwiększając komfort pracy i czyniąc nadgodziny czymś wyjątkowym!

Wprowadza jednoznaczną miarę stanu każdego projektu i umożliwia stworzenie obiektywnego, centralnego źródła priorytetów w organizacji wieloprojektowej.

Wprowadza sztafetową współpracę, i umożliwia odzyskiwanie utraconego czasu!

Biznesowo:

Firmy realizujące projekty dla siebie lub dla Klienta, za ustaloną cenę mogą zyskać wartość 20-50% kosztu pracy, szczególnie w projektach niematerialnych. Uzyskają możliwośc wykonania dodatkowych prac w ramach zapłaconej ceny pracy. Dodatkowy przychód całą swą kwotą powiększy zysk. Wzrost zysku może być ogromny!

Firmy rozliczające projekty w bezpiecznej formule time&material przyniosą ten efekt inwestorowi, w prezencie! Lecz zyskają renomę wydajnych i punktualnych!

Chcesz to osiągnąć w parę miesięcy większość rozliczenia płacąc z już uzyskanych efektów? Spotkajmy się.

Jan Rey,

Email: j.rey@hanseaticus.pl